Beige
Beige Decor Tegel
Silver
Silver Decor Tegel
Smoke
Smoke Decor Tegel
Greige
Greige Decor Tegel
Black
Black Decor Tegel
Tegels – ronde kanten:  
30/60.4€ 26,92 per m²pp.1.45 m2 = 8 stuk
60.4/60.4€ 27,58 per m²pp.1.46 m2 = 4 stuk
Tegels – strakke kanten:  
30/60€ 32,84 per m2pp.1.44 m2 = 8 stuk
60/60€ 35,52 per m2pp.1.44 m2 = 4 stuk
80.2/80.2€ 39,89 per m2pp.1.29 m2 = 2 stuk
Decoren:  
30/30€ 125,57 per m2pp.1.00 m2 = 11 matjes
Plinten:  
7.5/60€ 6,99 per st.pp. = 16 stuk